Spaarndammerstraat 460
 • Adres:
  Amsterdam
 • Programma:
  Hotel
 • Thema:
  Transformatie 19ee eeuws pand
 • Ontwerpteam:
  Svetla Stefanova, Jeroen van de Weijer, Jos Neering, Anneke van Helden

Gelegen aan het hart van de levendige Spaarndammerbuurt ligt het historische pand van de voormalige Westersuikerfabriek. Het pand is een van de meest karakteristieke gevels aan de Spaarndammerstraat en is een onderbreking in een straatwand die nu vooral uit stadsvernieuwing blokken bestaat waarin onder andere een bibliotheek gevestigd is. Het pand wordt architectonisch en cultuurhistorisch hoog gewaardeerd en is één van de weinige orde 2 panden in de straat die verdere vooral lagere waardering heeft. Samen met de stadsvernieuwing blokken vormt het pand een gesloten bouwblok met een redelijk groen binnenterrein. De Spaarndammerstraat zelf is een oud maar nog wel functionerend dijklichaam wat ervoor zorgt dat het niveau van het binnenterrein behoorlijk lager ligt dan het straatniveau.

Het pand is een eclectisch gebouw dat in drie fasen tussen 1881 en 1898 tot stand kwam. Vanaf haar bouw tot nu heeft pand meerdere soorten gebruikers gekend waarvan de Wester Suiker Raffinaderij de oorspronkelijke gebruiker was. Deze gebruikte het pand als kantoor van de nabij gelegen raffinaderij. Van 1924 tot 2012 was het in bezit van de rooms-katholieke Maria Magdalenaparochie die het als parochiehuis en later ook als kapel in gebruik had. Hierna is het nog korte tijd als dans en feestlocatie in gebruik geweest.

Opvallend aan het gebouw is met name de forse topgevel met luifel in chaletstijl. Dit geveltype is zeer zeldzaam voor Amsterdam. Architectuurhistorisch en typologisch heeft het pand, als goed voorbeeld van een voormalig representatief kantoorpand uit het einde van de negentiende eeuw, een grote waarde. Door de diverse verbouwingen is in de loop der jaren een interessante gelaagdheid ontstaan. Ondanks diverse latere wijzigingen is het oorspronkelijke negentiende-eeuwse karakter nog goed herkenbaar.

Na een uitgebreide studie naar de mogelijke ontwikkelopties: wonen of hotel, is bijpassend bij de huidige indeling en uitstraling van het pand het concept van een long stay hotel verder uitgewerkt. Binnen dit plan kunnen de beeldbepalende elementen zowel binnenin als in de gevel van het pand in hun waarde gelaten worden of zelf versterkt. Deze elementen zorgen samen met de patio voor een logische en overzichtelijke indeling van het pand. De patio is hierbij een leidend element die voor daglicht en structuur in het plan zorgt. Op straatniveau is er door de openbare lobby en buurthuiskamer al een verbinding met de patio. De verbindende rol van de patio loopt door tot het gemeenschappelijke en groene terras op  de 3e verdieping, deze schikt zich door het lagere volume en groene invulling in het al bestaande groene karakter van het binnenterrein.