Bureau

Stefanova Architecten bv BNA is een Amsterdams architectenbureau met een actieve en creatieve opstelling bij iedere opgave. Door jarenlange ervaring in de branche zijn wij bekend met alle ins en outs van het vak. Veelzijdigheid gecombineerd met de expertise van niche market bureaus is kenmerkend voor ons.

Expertise

De kracht van het bureau ligt in het werken in complexe (stedelijke) situaties met een grote intensiteit en gelaagdheid, waar bewoners en omwonenden vaak betrokken worden bij het maken van plannen. Wij maken architectonische en stedenbouwkundige plannen om deze gebieden te verbeteren en uit te breiden, en de waarde ervan veilig te stellen voor de toekomst. We zijn gedreven en beschikken over het vakmanschap om ook bij opgaven met beperkte budgetten een hoge kwaliteit te leveren. Ontwerpen maken op complexe stedelijke locaties met complexe programma’s is ons op het lijf geschreven.

Wij zijn een middelgroot bureau met een vaste kern. Alle fasen van een opdracht, van ontwerp tot uitvoeringstekeningen, realiseren we in eigen beheer. Waar nodig zoeken we de expertise van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, kunstenaars en cultuurhistorici. Technisch laten wij ons ondersteunen door constructeurs, bouwfysici en facilitaire diensten.

 

Visie - De meerwaarde van de context

Een stad is een eenheid in beweging, die voortkomt uit een groeiproces van bebouwing uit verschillende tijden. Elke tijd voegt het eigene toe. Wij bestuderen zorgvuldig de bestaande stedelijke omgeving en formuleren de stedenbouwkundige, cultuurhistorische, sociale en architectonische karakteristieken. Het gaat ons om de meerwaarde van de context.

In de architectonische uitwerking van de openbare ruimte en de nieuwe bouwwerken vertalen wij die karakteristieken in een moderne interpretatie. Daarmee wordt zichtbaar dat de tijd doorgaat en dat ook de huidige tijd het eigene aan de stad toevoegt.

Meesters in bewonersparticipatie

Duurzame architectuur

Duurzame architectuur is architectuur die gebouwen voortbrengt, die in al hun levensfasen mee kunnen in de tijd = tijdbestendige architectuur. Het is architectuur met menselijke maten. Het accent voor die delen van een gebouw, die aan de openbare ruimte grenzen ligt op schoonheid en identificatie. Schoonheid, die toegankelijk is voor meerderen. Identificatie, omdat je verantwoordelijkheid wil dragen voor hetgeen wat je mooi vindt en waar je van houdt, en dat met respect wil behandelen. Het accent voor de binnenzijde van een gebouw ligt op de individualiteit en moet veranderbaar zijn om aangepast te kunnen worden aan de individuele smaak en omstandigheden. Wij willen als architectenbureau daarin bijdragen door voor de woonvormen uitgangspunten voor passieve en actieve flexibiliteit te formuleren. Voor de stedelijke buitenkant van het gebouw schetsen wij uitgangspunten voor een authentieke vormgeving die appelleert aan collectieve waarden.

Low-Tech / Tijdbestendig ontwerpen

Concept: Het verlagen van de onderhoudskosten en het energieverbruik bij de exploitatie in de woningbouw door toepassen van Integraal Low-Tech Ontwerp.De oplossing vinden in toepassen van bouwkundige maatregelen die onderhoudsarm zijn en een lange levensduur hebben. Uitgangspunt: een minimum aan installaties en maximaal gebruik maken van natuurlijke bronnen     (zonne-energie) en de (bouw)fysische wetten in de natuur. De technische installaties dienen als aanvulling en niet als hoofd- middel om prestaties te bereiken. 

Dit in combinatie met het bieden van een mooie ruimtelijke woning ( “royale duurzaamheid” ) en minimale energielasten voor de gebruiker. Het gaat om een Integraal ontwerp van woning, gebouw en installaties vanuit de eerste (architecten)schets.

1.De klant voorop,
2. Duurzaamheid,
3. Betaalbaarheid en 
4. Menselijke maat staan centraal bij onze werkwijze.

Directie

Svetla Stefanova is de directeur en architect/ontwerper. Zij geeft de leiding aan een team van ervaren architecten en bouwkundigen. S. Stefanova is betrokken tot de laatste fase van de opdracht en blijft de eindverantwoordelijke voor alle projecten.

Svetla heeft haar opleiding architectuur en stedenbouw gevolgd aan de Technische Universiteit Delft en afgestudeerd in 1994 bij prof. Arne van Herk met eervolle vermelding.
Na jarenlang ervaring als ontwerper bij Geurts en Schulze architecten en Tangram architecten is zij vanaf 2002 tot eind 2011 mede eigenaar van de maatschap Geusebroek Stefanova architectenbureau te Amsterdam. Sinds 2012 heeft zij de leiding aan het team van Stefanova Architecten bv BNA.