Low Tech / Royale Duurzaamheid

Het concept is om zo min mogelijk installaties en grondstoffen te gebruiken door vanaf de eerste ontwerpschets rekening te houden met natuurkundige wetmatigheden om de temperatuur en klimaat in de woning te regelen. Deze aanpak levert daarbij een ruimtelijkere woning, anders dan men meestal verwacht. vandaar de Royale duurzaamheid.Het is belangrijk te beseffen dat de installaties onderhoud nodig hebben, deskundig gebruik vereisen, een beperkte levensduur hebben en uiteindelijk afval worden. Wij hebben een aantal oplossingen die het mogelijk maken om energie, materiaal en kosten te besparen.

contact
 

Circulair in hout / concept voor gestapelde woningbouw en EGW

Hout is het enige bouwmateriaal dat zichzelf reproduceert onder de invloed van zonlicht, warmte en voedingsstoffen zoals CO2. Door fotosynthese halen de bomen CO2 uit de lucht. Hiermee kunnen ze groeien en tegelijkertijd de lucht zuiveren. Hout heeft in vergelijking met andere fossiele bouwmaterialen, zoals beton, aluminium, staal en kunststof, zeer weinig energie voor zijn productie nodig. Uiteraard moet het hout duurzaam geproduceerd worden, waardoor dat de ecologische functie van het bos behouden blijft.

contact
 

Levensloopbestendige woningen en gebouw

Een levensloopbestendig gebouw biedt onderdak aan bewoners van verschillende leeftijden en is een mix van functies. Elkaar op een laagdrempelige ontmoeten en stimulans bieden om samen activiteiten te ondernemen zijn ontwerpdoelen die zorgen voor een levensloopbestendig gebouw. Aantrekkelijke gemeenschappelijke buiten- en binnenruimtes zijn onmisbaar. Een vrij indeelbare woningplattegrond, mogelijkheid voor aanpasbaarheid van de woning in de toekomst en efficiënt ruimtegebruik behoren tot de tools om een toekomstbestendig woning te creëren. 

contact 
 

 

Bewoners- en buurtparticipatie

Door de omwonenden, de toekomstige bewoners en andere stakeholders bij een ontwikkeling te betrekken krijg je een beter op maat gemaakte oplossing. Het participatietraject zorgt daarbij voor draagvlak voor de ontwikkeling en uiteindelijk voor een positieve sfeer rondom de verandering in de leefomgeving en de realisatie van het plan. Wij hebben een concept voor het voeren van participatie ontwikkeld en deze door alle jaren heen tot een beproefde succesformule doorontwikkeld.

contact
 

Binnenstedelijk ontwerp, sloop- nieuwbouw

Binnenstedelijke locaties dragen de geest van de plek. Reageren op de context is het uitgangspunt bij binnenstedelijke projecten. We maken een stedenbouwkundige en architectonische analyse van de plek met als resultaat beeldmateriaal en een omschrijving van de bestaande stedenbouwkundige en architectonische karakteristieken. Vervolgens maken we een eigentijdse vertaling van deze karakteristieken in het nieuwe ontwerp, dat fris en aantrekkelijk is en goed past in vaak bijzonder mooie architectuur van de buurt.

contact