Lindepark Amstelveen
 • Adres:
  Lindepark 2 / Olmenlaan, Amstelveen
 • Programma:
  HOED en voorzieningen / 121 woningen / 72 soc huurappartementen / 38 koopappartementen /11 koop egw / ThuisHuis senioren groepswonen
 • Opdrachtgever:
  Eigen Haard
 • Ontwerpteam:
  Svetla Stefanova, Anneke van Helden, Simon Mundler, Jeroen van de Weijer, Francien van Heijst
 • Award:
  Architectuurprijs Amsteleen 3e prijs

Het Lindepark, gerealiseerd in opdracht van Eigen Haard, behelst een fors woon- en sociaal maatschappelijk programma met behoud van het parkkarakter van de plek. Vijf compacte losstaande woongebouwen vormen samen een ensemble en gaan een relatie aan met de jaren 60-70 bebouwing in de directe omgeving.

Voor alle gebouwen is hetzelfde metselwerk gebruikt als bindend element en komt een aantal architectonische elementen terug, zoals de witte banden, glazen balkonhekken, gevelgroen en hout. Op deze manier is een stijlvolle eenheid gecreëerd en voegt het complex frisheid en een zekere luxe toe aan de omgeving.

De nadruk ligt sterk op de leefbaarheid. In het complex zijn levensloopbestendige koop- en huurwoningen gerealiseerd. In alle levensfasen kun je in het complex blijven wonen. Tevens is in het complex een Thuishuis project gerealiseerd. Een kleinschalige groepswoning voor ouderen die geen directe zorg behoeven, maar dreigen te vereenzamen. 

>> Thuishuis complex
>> Filpmje 1e paal
>> Filmpje 1e paal