Hamelink Hofje
 • Adres:
  Hamelinkstraat Haarlem
 • Programma:
  50 sociale huurwoningen, gemeenschappelijke tuin
 • Opdrachtgever:
  Pré Wonen
 • Ontwerpteam:
  Sveta Stefanova Jos Neering

In opdracht van Pré Wonen heeft Stefanova Architecten een schetsontwerp gemaakt voor 50 sociale huurwoningen in Haarlem. De hoofdopzet van het plan bestaat uit drie herkenbare stroken die een groen Haarlems hofje omsluiten. De centrale poort in het midden van het complex verbindt de straat met het hofje: een stedebouwkundige traditie kenmerkend voor Haarlem en deze buurt in het bijzonder.

De drie bebouwingstroken liggen terug t.o.v. de perceelgrens, voor een geleidelijke overgang van openbaar naar privé. Op deze manier ontstaat een royale, beschutte en groene privé zone. Hierdoor wordt de (versteende) openbare ruimte weer groener en aantrekkelijker, en wordt de sociale cohesie in de buurt bevorderd. Daarbij ontstaat er ruimte om uitkragende balkons te maken aan de zonzijde, die zorgen voor schaduwwerking op de gevel: een Low-tech oplossing om oververhitting tegen te gaan.

De gemeenschappelijke groene tuin vormt het duurzame hart van het complex. Met deze keuze wordt de traditie van het gewilde Haarlems hofje voortgezet. Een natuurinclusief hofje is de meest duurzame oplossing mogelijk: De betekenis voor klimaatadaptatie, sociale cohesie op gebouw- en buurtniveau,  gezondheid van de bewoners en de bijdrage aan flora en fauna is enorm. Door de goede verbinding met de poort ontmoeten de buren elkaar en is het de perfecte plek om een praatje te maken, of om af te spreken om samen te tuinieren in de tuin. 

Aansluitend op de architectuur in de buurt heeft het ontwerp een Amsterdamse School uitstraling. Het gebouw is sculpturaal met volumes op en naast elkaar, herkenbare vlakken, reliëf met erkers, gemetselde doorgaande balkons, etc. en afgeronde hoeken op prominente plekken. De expressieve metselwerkbanden verwijzen naar de stevige dakranden in de omgeving en zorgen voor een rustig gevelbeeld.