De Tribune Veenendaal
 • Adres:
  Brouwerspoort Veenendaal
 • Programma:
  11 stadswoningen met winkels in de plint
 • Opdrachtgever:
  AM Real Estate Development
 • Ontwerpteam:
  Svetla Stefanova, Jeroen van de Weijer, Jos Neering, Anneke van Helden

De locatie ‘Blok 10’ is een bijzondere plek: het is gelegen aan een plein dat in het stedebouwkundig plan niet gepland was, maar spontaan is ontstaan op een onbebouwde plek midden in het centrum van Veenendaal. Doordat Veenendalers met lef de strijd aangingen om hun ‘stadsstrand’ te behouden is er nu een levendige, spontane plek ontstaan.

Wij willen dat het nieuwe gebouw deze plek, als ruimte voor initiatieven, bevestigt en versterkt. Wij zien het plein met al zijn activiteiten als stedelijk toneel, met op de achtergrond de mooie pleingevels aan de Brouwersgracht. Hieraan voegen we een gebouw toe als begrenzing van het plein met een geïntegreerde stedelijke tribune die uitkijkt over dit levendige ‘toneel’  om op deze manier het spontane en informele karakter van de plek nog extra te versterken.

Het gebouw werkt als verbinding tussen het oude en het nieuwe winkelgebied en begeleidt de looproute van het winkelende publiek. Omdat het gebouw een alzijdige uitstraling heeft, met alleen maar ‘voorkanten’, gaan de kopgevels een directe verbinding aan met de bestaande bebouwing van de winkelstraten en verbinden deze in een vloeiende beweging. De architectuurtaal met grote witte raamkaders van het hoekensemble (met de schoenenwinkel) wordt doorgezet in het ontwerp waardoor een grafische en frisse architectuur ontstaat.

De locatie en de Veenendalers verdienen een bijzonder gebouw met lef, een herkenningspunt met identiteitskracht. Een plek waar je wil zijn en trots op kunt zijn. Tegelijkertijd is het gebouw een onderdeel van de Brouwerspoort met zijn (grote dubbele) grachtenpanden maar ook van de historische bebouwing van de Hoofdstraat.

Het ontwerp is pandsgewijs en verticaal opgebouwd, en heeft het een klassieke 3-delige opbouw van plint, middenstuk en dakverdieping. De verticale ramen en verticale groene elementen benadrukken de pandsgewijze opbouw. Het gebouw is een eenheid en vormt een tussenschaal tussen De Doorsteek (2/3 laags ensembles van een aantal stramienen) en de grachtenpanden van 4/5 lagen.